น้ำปลา คือ อะไร

น้ำปลา คือส่วนประกอบในการทำอาหารเอเชียซึ่งถูกใช้อย่างกว้างขวางในฐานะเป็นซอสในการจิ้มอาหารต่างๆ และใช้สำหรับปรุงอาหาร เพราะปลาไส้ตันที่สดและคุณภาพดี เหมาะที่จะทำใช้ปรุงอาหารประเภทผัดและซุป อีกทั้งยังช่วยเพิ่มรสชาติและสารอาหารที่จำเป็นเพียงแค่ใช้ไม่กี่หยดเท่านั้น

จุดเริ่มต้นของการเดินทางของเรา

จากประสบการณ์กว่า 65 ปี ของคุณรุ่งโรจน์ เกศวพิทักษ์ ผู้ก่อตั้งโรงงานผลิตน้ำปลาโซวท่งซุ่นหลี ขึ้นในปี พ.ศ. 2517และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด

GMP
HACCP
ISO
Thailand
Halan
TISI